تری جی چیست

این تیزر با بهره گیری از تکینیک های ویژه کامپیتوری و با هدف معرفی دستاوردهای جدید شرکت رایتل تهیه و در سال 91 پخش شده است.

 
به اشتراک بگذارید!