دنا

تیزرهای کمی در خاطره ما می ماند. یکی از خاطره انگیز ترین تیزرهای سالیای دهه هفتاد مجموعه تیزرهای برند دنا با شعار فقط دنا نخرید بود. دیدن اون خالی از لطف نیست. این تیزر نیز در شرکت ایده پروران تبلیغ ساخته و پخش شد.

 
به اشتراک بگذارید!