نامی نو قسمت دوم

ترسیم فضایی جدید و فانتزی در تبلیغ محضولات نامی نو در فصل جدید کاری این شرکت توسط شرکت تبلیغاتی ایده پروران تبلیغ باعث این خروجی شد. داستانی که تا قسمتهای متعدد ادامه خواهد داشت. قسمت دوم

 
به اشتراک بگذارید!