مدرسه

فعالیتهای اجتماعی بانک ملت سوژه اصلی ساخت این تیزر است که حسی نوستالژیک را به بیننده القا می کند.

 
به اشتراک بگذارید!