آیینه ها

این تیزر با موضوع باشگاه مشتریان ملت در سال 90 تهی شده مه موفقیت ان باعث شد تا سفارش دهنده ورژن های دو و سه ان را نیز سفارش دهد که این تیزر نیز در دو نسخه دیگر ایده پردازی و ساخته شد.

 
به اشتراک بگذارید!