اشی مشی

اشی مشی هم نظیر خیلی از برندهای دیگر کار تبلیغاتی خود را با شرکت ایده پروران شروع کرد. تیزری قدیمی به سبک انیمیشن.

 
به اشتراک بگذارید!