خبـــــــرها
اخبار داخلی

بررسی فعالیتهای بازاریابی محتوایی - قسمت سوم

 آیا سازمان شما دارای یک استراتژی بازاریابی محتوایی می باشد؟

در پاسخ به این سوال که "آیا سازمانی که در آن فعالیت می‌کنید دارای استراتژی بازاریابی محتوایی می باشد؟"، 77% از سازمان‌ها مدعی این بودند که دارای استرتژی مشخص برای بازاریابی محتوایی هستند. نکته اینجاست که در مرحله بعد از آنها سوال شده که "آیا این استراتژی بصورت سندی مکتوب وجود دارد؟"، تنها 27% از سازمان‌ها این استراتژی را بصورت سند سازمانی مکتوب درآورده‌اند . 50% باقیمانده، این استراتژی را بصورت طرحی در ذهن نگه داری کرده و از آن استفاده می‌کنند . تحقیقات بر روی موفقیت برنامه بازاریابی محتوای هر یک از این دو گروه گویای این مطلب می‌باشد که فعالیتهای بازاریابی محتوایی آن 27% که این استراتژی را بصورت سند مکتوب سازمانی تعریف کرده‌اند، نسبت به سازمان‌هایی که سند مکتوب استراتژیک نداشتند،  از همه جهت موثرتر بوده و به نتایج بهتری منجر شده است .

1395/03/29
تعداد مشاهده:  870
 
 
 

به اشتراک بگذارید!
Copyright 2014 © Ide Parvaran All rights reserved
Design By Ide Parvaran - Powered By Atiehpardaz Co.