خاطرات

در صنعت تبلیغات ایران آگهی های خلاق کم نبوده، اما تبلیغاتی که در حافظه تاریخی مردم بماند نادرند. ما در خلق خاطرات تبلیغاتی کم نقش نبودهایم.

همه ما تبلیغات چسب رازی را به یاد داریم. پیرمردی که برای خلاصی از صدای آزار دهنده حرکت صندلی مقداری چسب زیر صندلی ریخت و حرکت صندلی را در لحظه متوقف کرد. یادش به خیر این داستان در چند تیزر دیگر هم ادامه پیدا کرد. یا همه ما مرد خندان “اطلس طلایی” را به خاطر داریم که هیچگاه فرصت لذت بردن از خوردن کره گیاهی اطلس طلایی را خودش پیدا نکرد و ِورد زبانش “ اطلس طلاییه دیگه” بود. اما در این بین تبلیـغات لاستیک دنا مسیر تکه کلام سازی را در تبلیغات ایران باز کرد. مرد جوان تعمیرکاری که از مردم میخواست” فقط دنا نخرند” و مردم اما در عالم واقع دنا خریدند و خوب هم خریدند.


اما این روزها نیز ما تبلیغاتی میسازیم که اعتقاد داریم جزء حافظه تاریخی مردم در آینده خواهد شد. تیزر “دستها” ویژه حساب های قرض الحسنه بانک ملت که با پرهیز از نصیحت گویی های تکراری بذر معنویت را صادقانه در دل مردم کاشت از این دستند. ما هم تبلیغ اثربخش میسازیم...هم یک خاطره تبلیغاتی.
 

Copyright 2014 © Ide Parvaran All rights reserved
Design By Ide Parvaran - Powered By Atiehpardaz Co.