دستاورد ما

روزهای اول کار شرکت وقتی نخستین آگهی روی آنتن رفت، شوق و ذوقی وصف نشدنی داشتیم. امروز با گذشت سالها ما بیش از 5500 تیزر ساخته ایم. جمعا حدود 500.000 بار این تیزرها از شبکه های مختلف تلوزیونی و رادیویی پخش شدهاند، یعنی در این بیست سال ما به طور میانگین روزانه 68 تیزر روی شبکه های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش داشته ایم. با این همه هنوز با ساخت یک تبلیغ و پخش آن در شبکه های مختلف و تاثیر آن در ذهن و دل مخاطب، شور و حال وصف نشدنی روز اول در ما باز هم زنده میشود. بگذریم از اینکه تولیدات زیادی در بخش آگهی های چاپی، محیطی، الکترونیکی و ... داشتیم که صدها و شاید هزاران بار از رسانه های مختلف پخش شده اند. تعداد زیاد پخش از افتخارات ما نیست. افتخار ما همکاری در تولد، رشد و بهبود برندهاست. ما در این سالها با 250 برند معتبر ایرانی و خارجی همکاری داشتیم. این یعنی حضور مستمر. افتخار ما حضور مستمر و فعالانه در بازار تبلیغات است. تا کنون 250 برند به ما اعتماد کردند و ما در سایه این اعتماد زندگی میکنیم.

Copyright 2014 © Ide Parvaran All rights reserved
Design By Ide Parvaran - Powered By Atiehpardaz Co.